ปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณสุภาพร  ชัยดิลกลาภ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และข้อนิ้วอักเสบ