ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณสัมพันธ์  สาลีผลิน

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ปวดหลัง และเอว