ปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณประภา  บุนนาค

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล