ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณพัฒนา  กนกนวพล

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล