ปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณสุภาภรณ์  พลอยทับทิม

ผู้มีปัญหาเอ็นหัวเข่าอักเสบ และปลายประสาทอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล