ปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณถิรดา ษิริพัฒน์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และไซนัสอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 2