ปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณอุไร  สุริยะยรรยง

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และสะเก็ดเงิน