ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณวิริยา  จียะเกียรติ

ผู้มีปัญหาไมเกรน และข้อเข่าอักเสบ