ปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณขวัญใจ ย้วยความดี

ผู้มีปัญหาข้อเข่าอักเสบ สัมภาษณ์ครั้งที่ 1