ปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณวิริยา  จียะเกียรติ

ผู้มีปัญหาไมเกรน บ้านหมุน และข้อเข่า สัมภาษณ์ครั้งที่ 1