ปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณวงศพัทธ์ หอมบุญญาศักดิ์

ผู้มีปัญหาไซนัสอักเสบ และข้อเข่าเสื่อม