ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณศศิวัลย์ ลำใย

ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าอักเสบ และกล้ามเนื้ออักเสบ