Mr.Jay Wisecarver

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ปวดเข่า ปวดตามตัวจากการเล่นกีฬา

 

คุณบัวหลวง อยู่ยืน

ผู้มีปัญหาข้อเข่าอักเสบ และแผลในกระเพาะอาหาร

 

คุณกฤษณา พูลทวีธรรม

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณขวัญใจ ย้วยความดี

ผู้มีปัญหาข้อเข่าอักเสบ สัมภาษณ์ครั้งที่ 1

 

คุณสมหมาย วรรณะเวช

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้และข้อเข่า

 

คุณฐิติวัฒน์ บุตรร่ม

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณสุรพล  วรารักษ์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณวิริยา  จียะเกียรติ

ผู้มีปัญหาไมเกรน บ้านหมุน และข้อเข่า สัมภาษณ์ครั้งที่ 1

 

คุณพัฒนา ศรีวะรมย์

ผู้มีปัญหาริดสีดวงทวาร ข้อเข่าเสื่อม

 

คุณกนกจันทร์ ธนัชเกียรติสกุล

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน และข้อเข่าเสื่อม

 

คุณรัตนาพร ฤทธิสนธิ์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ไมเกรน และหวัด

 

คุณวงศพัทธ์ หอมบุญญาศักดิ์

ผู้มีปัญหาไซนัสอักเสบ และข้อเข่าเสื่อม

 

คุณแจ๋ว มะโนน้อม

ผู้มีปัญหาไมเกรน และข้อเข่าเสื่อม