คุณฐิติมา ศุภลักษณ์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณวิภา  เกตสระ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ซีสต์ที่นิ้วมือ และต้อลม

 

คุณเจนจิรา  มีมานะ

ผู้มีปัญหาซีสต์ที่ใต้แขน ปวดข้อเข่า ซีสต์ที่เต้านม และหมอนรองกระดูก

 

คุณจิตตานันท์  จรัสถิระรัตน์

ผู้มีปัญหาข้อเข่า

 

คุณประภา  บุนนาค

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณธนพร  โชคนาคิน

ผู้มีปัญหาข้อเข่า

 

คุณนิ่มน้อย  เกิดรัตนศักดิ์

ผู้มีปัญหาอ่อนเพลียง่าย ป่วยบ่อย ปวดหลัง และข้อเข่าภายหลังการทำงาน 

 

คุณถิรดา  ษิริพัฒน์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 

 

สพ.ญ.อรสา ยอดศรี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และข้อเข่า

 

คุณณัฎฐรี เอื้อพฤกษยานนท์

ผู้มีปัญหาข้อเข่า

 

ตอนพิเศษ เรื่องข้อเข่าเสื่อม

โดย รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย

 

คุณทอง สานทอง

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

 

คุณสุภาวดี คำพร้อม

ผู้มีปัญหาข้อเข่า 

 

คุณประภาพันธ์ และคุณสินพงศ์  อรุณไพศาลสิน

คู่สามีภรรยาที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ส้นเท้าอักเสบและปวดศีรษะ

 

คุณพัฒนา  นารีจันทน์

ผู้มีปัญหาข้อเข่า