คุณแถบ  เดชพิชัย

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณวิภา  เกตสระ

ผู้มีปัญหาข้อเข่า

 

คุณสมจิตต์  เกษรบัว

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม รองช้ำ และนิ้วล็อค

 

คุณอภิรพร  บุญสุข

ผู้มีปัญหาลูกสะบ้าหัวเข่าเสื่อม

 

คุณประภาพันธ์  อรุณไพศาลสิน

ผู้มีปัญหาข้อเข่าอักเสบ

 

คุณศุทธิกานต์  เจริญหิรัญกฤตย์

ผู้มีปัญหาพังผืดที่ข้อมือ นิ้วล็อค และข้อเข่าเสื่อม

 

คุณธีรวรรณ รอบรู้

ผู้มีปัญหานิ้วล็อค และข้อเข่าอักเสบ

 

คุณพัชราภรณ์  แสงนาค

คุณแม่ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณจรัสลักษณ์  วรธรรมดุษฎี

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณเฟื่องฟ้า  หาสาสน์ศรี

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน ภูมิแพ้ และข้อเข่า

 

คุณขวัญใจ  ย้วยความดี

ผู้มีปัญหาข้อเข่าอักเสบ สัมภาษณ์ครั้งที่ 2

 

คุณสมหมาย วรรณเวช

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และข้อเข่า

 

คุณธันยนันท์   หิรัญวรสิริ

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน และข้อเข่าอักเสบ

 

คุณภัทรภร  เมืองมนต์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณสุจินดา  สายแสงทอง

ผู้มีปัญหาเบาหวาน ลูกสะบ้าหัวเข่าเสื่อม และข้ออักเสบจากเก๊าท์