คุณภาราดา  สุขกระวี

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณวิภา  เกตสระ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ซีสต์ใต้ข้อพับซ้าย และต้อลม

 

คุณสุภาพร  ชัยดิลกลาภ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และข้อนิ้วอักเสบ

 

คุณประดิษฐ์  บุญเกิด

ผู้มีปัญหาข้อเข่าด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณพนัชกร  สัตยมาศ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณเยาวภา  เหลืองน้อย

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณพัชรา  สุกใส

ผู้มีปัญหาไมเกรน ไฮโปไทรอยด์ และข้อเข่าเสื่อม

 

คุณสัมพันธ์ สาลีผลิน

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ปวดหลัง และเอว

 

คุณสัมพันธ์  สาลีผลิน

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ปวดหลัง และเอว

 

คุณประภา  บุนนาค

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณพัฒนา  กนกนวพล

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณสุภาภรณ์  พลอยทับทิม

ผู้มีปัญหาเอ็นหัวเข่าอักเสบ และปลายประสาทอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณถิรดา ษิริพัฒน์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และไซนัสอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณอุไร  สุริยะยรรยง

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และสะเก็ดเงิน

 

คุณวิริยา  จียะเกียรติ

ผู้มีปัญหาไมเกรน และข้อเข่าอักเสบ