ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพริดสีดวงทวาร

 

คุณชนิศา ใจดี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ไมเกรน ริดสีดวงทวาร