ปัญหาสุขภาพริดสีดวงทวาร

 

คุณจันทะ ยิ้งมี

ผู้มีปัญหาริดสีดวงทวาร สัมภาษณ์ครั้งที่ 2