ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพริดสีดวงทวาร

 

คุณธันยนันท์ วงศ์ศิริอรุณ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และริดสีดวงจมูก