ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพริดสีดวงทวาร

 

คุณจันทะ ยิ้งมี

ผู้มีปัญหาริดสีดวงทวาร สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1