ปัญหาสุขภาพกรดไหลย้อน

 

คุณธีรเดช ตรีบุรุษ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ข้ออักเสบจากเก๊าต์ และกรดไหลย้อน