ปัญหาสุขภาพกรดไหลย้อน

 

คุณกนกจันทร์ ธนัชเกียรติสกุล

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน และข้อเข่าเสื่อม