ปัญหาสุขภาพกรดไหลย้อน

 

คุณพรทิพย์ คงแก้ว

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน