ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพกระเพาะ

 

คุณภัทรฐิตา เทียบศรี

ผู้มีปัญหากระเพาะ และกรดไหลย้อน