ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพกระเพาะ

 

คุณกฤษดา กงศรี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ กระเพาะ และไมเกรน สัมภาษณ์ครั้งที่ 2