ปัญหาสุขภาพกระเพาะ

 

คุณนิรามัย ไชยวรรณา

ผู้มีปัญหากระเพาะอาหาร  และกรดไหลย้อน