ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพกระเพาะ

 

คุณณัฏฐภรณ์ แห้วดี

ผู้มีปัญหาผื่นแพ้คัน กระเพาะ และก้อนเนื้อที่หน้าอก