ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพกระเพาะ

 

คุณกฤษดา กงศรี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ กระเพาะ ไมเกรน สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1