ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพกระเพาะ

 

คุณสุวิน  ประสิทธิ์เมือง

ผู้มีปัญหากระเพาะอาหาร  และกรดไหลย้อน