ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพกระเพาะ

 

คุณปริญดา  ทับเงิน

ผู้มีปัญหาทาลัสซีเมีย และกระเพาะอาหาร