ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพกระเพาะ

 

คุณเพียร  คำเขื่อง

ผู้มีปัญหากระเพาะอาหาร ภูมิแพ้ กระดูกทับเส้น