คุณศริญญา แพ่งสภา

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน กระเพาะปัสสาวะอักเสบ และติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 

 

คุณพิเชษฐ์พงศ์ สุรภักดี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ผื่นแพ้ กระเพาะ และข้ออักเสบจากเก๊าท์