ความเสื่อมของตา

 

คุณรมย์รวินทร์ จันคมณี

ผู้มีปัญหาสายตาเสื่อม