ความเสื่อมของตา

 

คุณธีรวรรณ รอบรู้

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม