ความเสื่อมของตา

 

คุณณัชร วรดานฤทธิ์

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม