ความเสื่อมของตา

 

คุณณัฐยา ธาราพิมาณ

ผู้มีปัญหาต้อกระจก