ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพตา

 

คุณมนฐกร คงอินทร์

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม และสายตายาว