ความเสื่อมของตา

 

คุณอภิญญา อุฬุมปานนท์

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม