ปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

คุณกาญจนา  ฤทธิ์เต็ม

ผู้มีปัญหาเบาหวาน