ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพผื่นแพ้คันที่ผิวหนัง

 

คุณจันทร์เพ็ญ แจ้ชัยภูมิ

ผู้มีปัญหาผื่นแพ้คัน