ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพผื่นแพ้คันที่ผิวหนัง

 

คุณณัฏฐภรณ์ แห้วดี

ผู้มีปัญหาผื่นแพ้คัน กระเพาะ และก้อนเนื้อที่หน้าอก