ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพผื่นแพ้คันที่ผิวหนัง

 

คุณพรรดา จันดาวงษ์

ผู้มีปัญหาผื่นแพ้คัน