ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพผื่นแพ้คันที่ผิวหนัง

 

คุณสุวาสนา พันเต

ผู้มีปัญหาผื่นแพ้ ไมเกรน พาหะไวรัสตับอักเสบบี และแผลช้ำที่หน้าอก