ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพผื่นแพ้คันที่ผิวหนัง

 

คุณแสงระวี เสี้ยวสกุล

ผู้มีปัญหาผิวหนังอักเสบ และผื่นแพ้ตามตัว