ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพผื่นแพ้คันที่ผิวหนัง

 

คุณพิสมัย  ทาคำ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และผื่นลมพิษ