ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพซีสต์ และเนื้องอก

 

คุณจิราภา บริสุทธิ์

ผู้มีปัญหาเนื้องอกที่มดลูก