ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพซีสต์ และเนื้องอก

 

คุณสากุน   ประภาโส

ผู้มีปัญหาข้ออักเสบรูมาตอยด์ และซีสต์ที่รังไข่