ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพซีสต์ และเนื้องอก

 

คุณกิ่งแก้ว หิรัญตระการ

ผู้มีปัญหาเนื้องอกที่มดลูก