ปัญหาสุขภาพซีส และเนื้องอก

 

คุณเขมรัมภา  ชูศรีทอง

ผู้มีปัญหาซีสต์ที่ปีกมดลูก