คุณลดาวดี วนวิทย์

ผู้มีปัญหาเนื้องอกที่มดลูกด้านซ้าย/ช็อกโกแลตซีสที่มดลูกด้านขวา (ตอนที่ 2) 

 

คุณลดาวดี วนวิทย์

ผู้มีปัญหาเนื้องอกที่มดลูกด้านซ้าย/ช็อกโกแลตซีสที่มดลูกด้านขวา (ตอนที่ 1)